Veertigdagentijd 2018 'Hij, die nabij is'

In deze Veertigdagentijd volgen we Jezus, Jezus weet: God is nabij, Jezus hoeft zijn weg niet alleen te gaan, God zorgt voor hem. Vanuit die bron kan hij ook zorgen voor de mensen die hij tegenkomt. Hij laat zien hoe je voor elkaar kunt zorgen door een praatje te maken, eten uit te delen, een glimlach te schenken. We mogen zijn voorbeeld volgen. 

Stilstaan bij dit thema laat je nadenken over hoe je dat zelf ervaart. Het zijn vaak momentopnamen. Tussen weten, geloven en ervaren dat God nabij is, zit een nogal een verschil. Niet altijd ben je je hiervan bewust of kun je zo denken en geloven. 

Hoe vaak heb je het gevoel dat je er alleen voor staat, het alleen moet opknappen? Is dat ook zo? En dat kaartje dan in de brievenbus of dat telefoontje, of misschien wel dat kleine kind dat lachend naar je zwaait?Of je ervaart juist wel dat God nabij is en dan kun je ervan uitdelen! 

In deze 40dagentijd maken we geen gebruik van een gemeentestencil. Het projectlied zal getoond worden op de beamer. U krijgt elke zondag uitleg over de liturgische bloemschikking en het gemeenteproject. De diaconie zal ook uitleg geven over hun project voor de voorbeden.

Achter in de kerk liggen werkboekjes en kleurpotloden voor de kinderen die in de kerk zitten.