Veertigdagenboekje 2018 'Onvoorwaardelijke liefde'

Ook dit jaar hebben samenwerkende Ridderkerkse kerken en de Groene Tuinkerk gemeente in Rotterdam-IJsselmonde een boekje voor de 40-dagentijd samengesteld.  

Het thema voor 2018 is “onvoorwaardelijke liefde”, ons aangereikt door Kerk in Actie.

Vanuit verschillende invalshoeken is dit uitgewerkt met teksten, liederen , gebeden en een leesrooster voor iedere dag. Zo worden de levenslustige, vriendschappelijke, romantische, (ver)gevende en gelovige aspecten van de onvoorwaardelijke liefde  nader belicht.
Naast de mooie teksten zijn er ook diverse activiteiten die we graag onder uw aandacht brengen. Zij staan, met alle informatie erbij, vermeld in het 40-dagenboekje; hierbij alvast een kort overzicht: 

Vrijdag 2 maart, Bolnes: Sobere maaltijd
Zondag 4 maart, Christus is Koningkerk: Kerk op schoot viering
Zaterdag 17 maart, Irenekerk: Stiltewandeling
Zaterdag 31 maart, Christus is Koningkerk: Paaswake voor kinderen
Solidariteitsmaaltijden op 4 dinsdagen in de Emmaüskerk, Rotterdam IJsselmonde 

De deelnemende kerken stellen het boekje graag beschikbaar en ook in de bibliotheek zijn ze gratis verkrijgbaar. 

Vrijdagavondgebeden

Op deze vrijdagavonden staat ook het thema “onvoorwaardelijke liefde” centraal. Tijdens deze avond-gebeden zijn er momenten van stilte en gebed en overdenken we passende Bijbelteksten rond het thema. Elke avond zijn we te gast in een andere kerk. De vieringen duren circa 30 minuten, waarna u nog even na kunt praten bij de koffie/thee.

De cyclus start met de viering op Aswoensdag, 14 februari, in de St. Jorisparochie, Hovystraat 64 en begint om 19.30 uur.
Het totale programma van de vrijdagavondgebeden, (ook aanvang 19.30 uur), ziet er als volgt uit:

      23 februari          Irenekerk, Electropark 17-19 Slikkerveer
      2 maart               Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56 Bolnes
      9 maart               Levensbron, Jan Luykenstraat 10 Ridderkerk     
      16 maart             Christus is Koning Kerk, Juliana van Stolbergstraat 44 Slikkerveer
      23 maart             Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 Rijsoord 

Als collectedoel tijdens de avondgebeden is dit jaar gekozen voor de Stichting FAFA in Afrika, Deze geeft financiële steun aan de activiteiten van het ‘Future Leaders Underprivileged Children’s Centre (UCC)’, gelegen in de Ghanese hoofdstad Accra: dit centrum biedt basisonderwijs, vakopleidingen en, in sommige gevallen, zelfs opvang, aan kinderen en jongeren die wegens een handicap of extreme armoede in hun huidige situatie niet de kansen krijgen die zij verdienen. 

U wordt van harte uitgenodigd om samen, geïnspireerd door de inhoud van het boekje en de vieringen, op weg te gaan naar het feest van de Opstanding.
Gezegende 40-dagentijd.