SAVE - Child Line

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Wij willen kinderarbeid tegen gaan en iedere kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. 

SAVE is een van de deelnemers van een landelijke kindertelefoon. Het kind belt zelf of buren, een onder-wijzer of familie. Als een kind hulp nodig heeft, gaat een medewerker van SAVE naar het huis om de situatie te bekijken. Soms gaat het om dronken en gewelddadige (stief)vaders en soms leven kinderen op straat.

SAVE kreeg bijvoorbeeld een anoniem telefoontje van iemand die een aantal jonge meisjes had zien werken in een textiel-fabriek. Eén van hen was de 13-jarige Laxmi die al twee jaar lang losse draadjes van kledingstukken haalde en kleding opvouwde en inpakte. Ze werkte twaalf uur per dag voor een salaris van € 1,50. Ze moest de hele dag staan en werd uitge-scholden, omdat ze niet snel genoeg werkte. SAVE wist haar ouders te overtuigen dat Laxmi beter naar school kon gaan. Na een jaar overbruggingsonderwijs bij SAVE, kon ze naar een gewone middelbare school. Nu volgt Laxmi de HEAO (Hoger Economisch en Administratief Onderwijs).

Bij de zwaardere gevallen komt het Kinderen Welzijnscomité in actie. Zij mogen een kind tijdelijk uit huis plaatsen. Eerst wordt een kind dan persoonlijk begeleid. Daarna begeleiden ze kind en gezin samen. Men streeft ernaar om het kind weer bij de eigen familie te brengen als dat mogelijk is. Als een kind weer terug is bij de familie, dan houdt SAVE drie jaar in de gaten of het goed blijft gaan.

Lees meer op www.kerkinactie.nl/save