Rouwmiddag 13 november 2018

Op zondag 25 november worden in veel kerken de overleden gemeenteleden van het voorbije kerkelijk jaar herdacht. Soms is er na de zomer ook een rouw-groep die een aantal malen bijeenkomt. Deze keer is er aanbod van een losse en interkerkelijke middag om met elkaar in gesprek te raken over rouwen en wat je daarbij meemaakt. Tegelijk is het een goed moment om te delen hoe je naar deze zondag kijkt, hoe je zelf iemand gedenkt die je mist.

Deze middag is voor hen die afgelopen jaar een geliefde hebben verloren en voor hen die eerder iemand hebben verloren en die er nu behoefte aan hebben daarover nog eens te praten. Het gebeurt immers maar al te vaak dat er na enige tijd niet meer gevraagd wordt hoe het eigenlijk met je gaat.

Voor de organisatie van deze middag is het handig om even te weten wie er allemaal gaan komen. Daarom graag even aanmelden, graag tot uiterlijk 5 november. Misschien is het zo dat u/ jij met een speciale vraag zit of een gespreksonderwerp wil aandragen. Dan kan daarmee rekening gehouden worden met de voorbereiding. Heeft u een lied of gedicht wat u wilt inbrengen voor de gedenkzondag, ook wel eeuwigheidszondag genaamd, dan hoor ik dat ook graag. Lied of gedicht mag ook meegenomen worden naar de middag.

Rouwen is een werkwoord, er moet wat voor gedaan worden, maar het gaat niet vanzelf. Er samen over spreken kan daarbij zeker een steuntje in de rug zijn! Daarom van harte welkom!

Ds. Christi Bartelink