PCOB januari-februari 2017

Op woensdag 25 januari houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. We willen deze middag geheel zelf invullen. Alle vrijwilligers worden uitgenodigd en in het zonnetje gezet. Na de pauze is er een ontspannend programma in de vorm van een film. 

Op woensdag 22 februari komt dhr. R. van Tol uit Gouda en hij zal ons de natuur in Kenia laten zien met de vele dieren die daar leven. Dit is een beeldpresentatie waaraan u zelf ook een bijdrage kunt leveren door vragen te beantwoorden aan de hand van de foto’s van de dieren die u worden getoond.

Deze bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur, duren tot ca. 16.00 uur en worden gehouden in de Christus is Koningkerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.
Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.