Op reis door de kerk

Donderdag 13 juni kwam er een zestal kinderen uit groep 7 en 8 van de Bosweide, met hun juf naar onze kerk. Deze kinderen krijgen wekelijks godsdienstles van Inge, die hun verhalen uit de bijbel  en over de Christelijke feesten vertelt. In voorbereiding op het verhaal na Pinksteren, de ontwikkeling van het Christendom, leek het de juf en de kinderen een leuk plan om onze kerk te bezoeken. We bedachten vooraf een leuke spelvorm om de kinderen op reis door de kerk te laten gaan. 

We vulden een koffer met voorwerpen, die betrekking hebben op activiteiten die in de kerk plaatsvinden. Ook was er een puzzel van Noach, met ontbrekende stukjes, die in de kerk gezocht mochten worden. En dat was de eerste uitdaging! Direct werd er zeer snel gezocht en gevonden, op 1 stukje na. Achterop elk stukje stond een letter en met alle letters zou er een woord tevoorschijn komen. Alle kinderen pakten om beurten een voorwerp uit de koffer en bedachten waarmee dit voorwerp in de kerk verbonden was. De witte steen bracht ons bij de gedachtenishoek, de microfoon achter de tafel, de bijbels bij de kansel, het orgelboekje bij het orgel, het flesje water bij de doopschaal, het feesthoedje bij de kanselkleden met hun verschillende kleuren, enz.
Tot slot kwamen we bij het orgel, waar uitleg over ontstaan van orgelklanken, gebruik van registers en pedalen en verschillende klankkleuren werd uitgelegd. Het zelf spelen en ontdekken was natuurlijk het leukst hierbij. De kinderen waren leergierig en belangstellend. Ook wisten sommigen heel goed te verwoorden wat zij zelf al aan kennis en ervaring hadden. Sommigen hadden zelf communie gedaan en er wordt ook thuis gebeden. Voor anderen was alles nieuw en werd er goed geluisterd en nieuwe kennis opgedaan. Het laatste puzzelstukje werd gevonden en het woord daarmee ook: “kompas”. 

Na afloop was er limonade, koek en een chocoladehartje voor de kinderen en konden we nog even met elkaar napraten over alles wat er beleefd was. Tot slot kreeg ieder kind een sleutelhanger met kompas mee. Het kompas voor gelovigen is Gods woord en Jezus wijst ons de weg die wij kunnen gaan, om zo zorg te dragen voor Gods schepping, zoals God de wereld bedoeld heeft. Een wereld waarin ieder mensenkind in liefde en vrede leven kan. Kerk zijn, dat is niet alleen op zondag de dienst beleven, maar ook in eigen gemeente, dorp en verder weg zorg dragen voor elkaar. Ria, onze pastor, vertelde dat ze hier pas kort werkt, maar al gemerkt heeft hoe goed mensen voor elkaar zorgen. Ze vindt onze kerk daarin een uitblinker. En zo vervolgde ieder zijn reis verder met kompas op zak.