Ontmoetingsmiddag 'Rouwen' is een werkwoord

Op dit moment is het zo dat er in de gemeente een behoorlijk groot aantal mensen is dat kortere of langere tijd geleden weduwe of weduwnaar geworden is. Door ziekte en overlijden van je partner beland je in een rouwproces. Er zijn mensen die daar redelijk soepel doorheen komen en die steun weten te vinden bij ande-ren, maar het gebeurt vaker dat mensen niet goed weten hoe om te gaan met dit gemis. Immers het is een gemis dat niet meer over gaat.

Vaak hoor ik de vraag: zou ik ooit nog kunnen lachen en geluk ervaren?
Rouwen is een werkwoord, dat vraagt om aanpak van een aantal taken. Het kan heel verrijkend zijn om meer mensen te ontmoeten die ook in een rouwproces verkeren, want je vindt een stuk herkenning bij elkaar. Met regelmaat gebeurt het dat iemand zelf iets heel raar vindt, maar anderen dat niet raar vinden, want die blijken hetzelfde te doen! Zo kun je in een groep steun vinden bij elkaar. 

In het pastoraal team is hierover gesproken. We zouden een groep kunnen opzetten voor 4 bijeenkomsten, maar misschien is dat een beetje veel ineens. Zou het niet beter zijn om te beginnen met een ontmoetings-middag? Op die middag kunnen we dan kijken of er voldoende interesse is om na de zomervakantie een rouwgroep aan te bieden.

De ontmoetingsmiddag is bedoeld voor mensen die aan het rouwen zijn en hiermee ook vraag verder willen komen. 
We komen bij elkaar in de kerk op dinsdagmiddag 29 mei van half 2 tot 3 uur. Het is fijn als u zich even aanmeldt bij uw wijkouderling of bij de scriba, per telefoon, e-mail, of gewoon in de kerk. 

Vrede en alle goeds,
Ds. Christi Bartelink