Oecumenische viering (VOOR-dienst) 27 mei

Op Pinksteren viert de kerk de uitstorting van de Heilige  Geest en de geboorte van de kerk. In oecumenisch verband willen we elkaar daarom ontmoeten rond het thema:
Waar zie jij vandaag de werking van de Geest?

In deze samenkomst is plaats voor luisteren naar Bijbelse woorden, samen zingen, gebed en belijden van ons geloof. Anders dan andere jaren zal het onderlinge gesprek een prominente plaats hebben binnen de viering. In het eerste deel zal het thema worden ingeleid aan de hand van enkele Bijbelgedeelten; onder genot van koffie/thee rondom “de Bron” in de hal van de kerk delen we daarna onze gedachten en ervaringen met elkaar, en keren we vervolgens weer terug  in de kerkzaal om dit alles samen vatten en de viering af te ronden .

De voorbereiding is in handen van de werkgroep oecumenische vieringen; deze is een voortzetting van de commissie die de afgelopen tientallen jaren de VOOR-diensten ( Vieren en Ontmoeten in Oecumenisch verband Ridderkerk) heeft vormgegeven en gaat uit van de protestantse gemeenten Bolnes, Slikkerveer, Levensbron, Irenekerk, de geref. Kerk Rijsoord en de R.K. St. Jorisparochie. 

We hopen samen te komen op zondag 27 mei a.s. om 16.00 uur in de Levensbron.
Voorgangers in deze viering zijn Ds. M. de Geus en Ds. G. Olde.
Medewerking zal verleend worden door de zang-groep rond het Nieuwe Liedboek. 

U bent allen van harte welkom.
Contactpersoon, namens de werkgroep is René Barnard, tel. 0180-427682,email: r.e.barnard@kpnmail.nl