Nieuws van de Voedselbank

Voedselbank Ridderkerk merkt dat de ruimte te klein is geworden. Temeer omdat zij zelf nog veel toevoegen aan de pakketten t.w. brood, fruit en alles wat zij krijgen of zelf inzamelen. Daarom is gekozen voor een nieuwe indeling  bij het uitgiftepunt. Een zeer werkbare verbetering!
Naast de voedselpakketten worden er ook regelmatig Jarige Jobdozen. 
 
Het afgelopen halfjaar heeft de Voedselbank ook elke week 'tijdelijke' pakketten gemaakt en diverse noodpakketten.
Een noodpakket wordt gemaakt als er acute hulp nodig is (lege koelkast).
De IDB-ambassadeur/diaken van iedere kerk kan u in contact brengen voor een eventueel noodpakket.
Er wordt dan ook tegelijkertijd een aanvraag naar de Voedselbank Rotterdam gestuurd door bijv. Schuldhulpmaatje. Met SHM is een zeer goede samenwerking.
Binnenkort kunnen klanten ook aankloppen bij de Voedselbank voor invullen aanvraagformulier en/of andere hulpverlening op financieel gebied. De Voedselbank Ridderkerk wordt als uitgiftepunt zo echt allround!
 
Een oproepje: De Voedselbank is op zoek naar 1 vrijwilliger die op woensdagochtend helpt om pakketten in te pakken. Spreekt u dit aan? Meldt u dan aan via  www.voedselbankridderkerk.nl