Nieuws uit het Interkerkelijk Diaconaal Beraad

Nieuwe regels Voedselbank 

Er zijn nieuwe regels voor de Voedselbank waardoor er meer mensen gebruik kunnen maken van het uitgiftepunt van de Voedselbank in Ridderkerk. De voedselpakketten zijn bedoeld als tijdelijke hulp voor mensen die voor korte of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.Iedere aanvraag (en evaluatie) wordt in Rotterdam getoetst aan de actuele toetsingscriteria vastgesteld in de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De normbedragen daarin zijn als volgt samengesteld: 

Basisbedrag (los van de gezinssamenstelling): € 120,00 , Per extra gezinslid: + € 80,00 

Kinderen              Alleenstaande in € per maand     Echtpaar in € per maand

0             € 200,00              € 280,00
1             € 280,00              € 360,00
2             € 360,00              € 440,00
3             € 440,00              € 520,00
4             € 520,00              € 600,00
5             € 600,00              € 680,00

 

Als uw besteedbaar bedrag of bedrag aan leefgeld minder is dan het voor u geldende normbedrag kunt u in aanmerking komen voor een voedselpakket. Het besteedbaar inkomen is datgene dat overblijft van het bruto inkomen na aftrek van sociale lasten, belastingen, huisvestingskosten, gas, water, licht, verzekeringen, ziektekosten, aflossing van schulden en overige vaste lasten.  

Indien u in aanmerking komt zal er bij de Voedselbank  Rotterdam ook voor u een voedselpakket worden samengesteld. Dit voedselpakket kunt u wekelijks ophalen op het uitgiftepunt in Ridderkerk.

Twijfelt u om u in aanmerking komt voor een pakket van de Voedselbank of kent u iemand in uw omgeving, neem dan contact op met de Voedselbank via www.voedselbankridderkerk.nl

Activiteiten uit de afgelopen periode:

Prot. Gemeente Bolnes heeft in de Beverwaard pakketten uitgedeeld; ouderen van de gemeente kregen bonbons voor kerst.
De Kern heeft open huis georganiseerd voor AZC-bewoners
Maranathakerk heeft ook een open huis voor AZC-bewoners georganiseerd en ook een zaalvoetbaltoernooi waarbij ook statushouders meededen.
Ger. Gem. Slikkerveer is van plan om kerkdiensten voor statushouders te gaan organiseren samen met andere kerken.
Hervormd Rijsoord: Eetcafé en lunchcafé voor alleenstaanden 1x per 2 weken.
Christus is Koning kerk: 3 Vluchtelingen kwamen hun verhaal vertellen, 80 mensen die kwamen luisteren.
Levensbron geeft Nederlandse les aan statushouders.
Sionskerk heeft  open huis gelijk met open huis van scouting gehouden en rondleidingen verzorgd.
Singelkerk heeft een nieuwe dominee, ds Kamphuis, door zijn ervaring met vieringen/diensten voor statushouders is men aangehaakt bij de werkgroep Statushouders Ridderkerk.  Het IDB en de Voedselbank Ridderkerk hebben beide een nieuwe website en zijn daardoor beter vindbaar.
Vertegenwoordigers van het IDB zijn op de begrotingsavond van de gemeente Ridderkerk geweest, waarbij allerlei groeperingen iets konden inbrengen rond een thema, in dit geval 'armoede'.