Nieuws uit de diaconie juni 2019

Voedselbank – product van de maand
Op zondag 2 juni zijn wij begonnen met het ‘product van de maand’ voor de Voedselbank Ridderkerk (koffie en/of thee). Iedere eerste zondag van de maand nemen we als leden van de gemeente PG te Bolnes een product mee voor de Voedselbank naar de kerk. Bij de entree van de kerk staan enkele Curverboxen klaar om uw product in te doen.
Voor zondag 7 juli vragen we om shampoo, doucheproducten (ook voor mannen), tandpasta en tandenborstels, allebei voor kinderen en volwassenen.
Voor zondag 4 augustus vragen we om pannenkoekenmeel en bloem,

Vakantietasproject voor kinderen die niet op vakantie kunnen
9 Diaconieën uit Ridderkerk gaan er voor zorgen dat Ridderkerkse kinderen die vanwege financiële zorgen van hun ouders nooit op vakantie kunnen, toch een fijne doe-vakantie krijgen. De werkgroep is druk bezig om te zorgen dat de vakantietassen worden gevuld. Een tienrittenkaart voor het zwembad samen met een badhanddoek wordt inmiddels geregeld met bijzondere dank aan de stichting FONOBORI, die ons een royale gift verstrekte. Wilt u ook meedoen? Dan vragen wij u om een gift o.v.v. vakantietas 2019 over te maken op de rekening van onze diaconie (ING bank NL 76 INGB 0002 5459 69 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Bolnes). 

Take care for your neighbor (zorg voor je naaste)
Een stichting die vluchtelingen op Samos en Lesbos helpt. Vluchtelingen die in mensonterende omstan-digheden met vele duizenden mensen in kampen verblijven, berekend op een maar paar honderd vluchtelingen. Er zijn daar tenhemelschreiende toestanden! Met een zeer groot tekort aan de meest elementaire behoeften als tandpasta, luiers, ondergoed, enz. enz. Onze diaconie heeft besloten deze stichting m.i.v. september 2019 te gaan steunen met deze producten.

Gemeentereis
Op dinsdag 17 september a.s. organiseert de diaconie een busreis inclusief een rondvaart. De kosten zijn € 45,00 per persoon. Wij vertrekken om 9 uur vanaf de kerk. Wij gaan eerst naar een klooster waar een museum is ingericht met spullen uit grootmoeders tijd, na eerst genoten te hebben van een kopje koffie met cake. Als het museum bezichtigd is, gaan wij weer in de bus op weg naar een pannenkoek. Daarna is er een vaartocht van anderhalf uur. Vanaf de boot keren we terug naar huis waar, als we bij de kerk zijn aangekomen, nog soep, broodjes, koffie en thee voor ons klaar staan. U kunt zich aanmelden bij de diaconie.

 

Nieuwsbrief IDB juni 2019