Lichtjesavond 2 november 2018

Begraafplaats Vredehof
Het idee achter Lichtjesavond is dat mensen in de donkere dagen aan het eind van het jaar veel minder gelegenheid hebben de begraafplaats te bezoeken terwijl ze dan juist de behoefte hebben om troost te zoeken en hun dierbaren te herinneren. Daarom is er op de begraafplaats Vredehof, Lagendijk 114, op 2 november een speciale Lichtjesavond. U kunt dan tussen 19.00 en 21.00 uur kaarsen branden bij de laatste rustplaats van uw dierbaren. 

De datum van 2 november is niet willekeurig gekozen. Op deze dag is het Allerzielen in de rooms-katholieke traditie. Vanuit de werkgroep V.O.O.R. (Vieren en Ontmoeten in Oecumenisch verband Ridderkerk) willen ook andere kerkelijke gemeenten en geloofsgemeenschappen mede invulling geven aan deze Lichtjesavond. Het jongerenkoor van Jennifer v.d. Hoek en het rouw- en trouwkoor van de St. Jorisparochie zullen passende liederen ten gehore brengen. Voorgangers en vrijwilligers van verschillende kerken zullen aanwezig  en beschikbaar zijn voor ontmoeting, een pastoraal gesprek of gebed.

Begraafplaats Vredehof organiseert deze avond samen met deze vrijwilligers, maar is nadrukkelijk bestemd voor ALLE inwoners van Ridderkerk.
Lichtjesavond brengt u dichter bij de herinneringen aan uw overleden ouder(s), partner, kind, familielid en vriend. We willen iedereen de mogelijkheid geven om samen stil te staan bij de dierbaren die zij moeten missen. Juist uw aanwezigheid maakt Lichtjesavond tot een bijzondere avond.De paden zullen verlicht zijn met fakkels, op diverse plaatsen staan vuurkorven en u kunt een graflicht op een graf plaatsen (deze zijn op de begraafplaats voor € 1 te koop). Wilt u een graf bezoeken, neem dan een zaklamp mee. Om parkeerproblemen in de wijk te voorkomen: komt u zoveel mogelijk lopend of met de fiets. Voor een warm drankje zal worden gezorgd.

U bent allen van harte welkom.