Kinderkerstfeest in de Christus is Koningkerk

Het is misschien nog wat vroeg, maar de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest 2019 zijn al in volle gang!
Omdat het voorbereiden veel tijd kost en we graag willen weten wie en/of jullie komen zal er komende week een uitnodiging worden verstuurd naar iedereen.
De dienst zal een uur duren inclusief pauze. Er zal ook een collecte gehouden worden om meer van deze diensten te kunnen houden, denk aan een jeugddienst en de Kerk-op-Schoot-diensten.