Kerstpakketten 2019 detentiecentrum

Als Welkom Onthaal vragen wij om financiële steun bij de kerstpakkettenactie voor vluchtelingen die zijn ingesloten in het Detentiecentrum Zestienhoven. Van de pastores van Zestienhoven hebben we begrepen dat we dit jaar op 440 mensen moeten rekenen die dan zijn ingesloten bij Detentiecentrum Zestienhoven. We willen juist met Kerst laten merken dat er mensen en kerken zijn die met hen meeleven en hen willen steunen. 
Daarom willen we u vragen om een gift voor deze kerstactie op rekeningnummer: NL21TRIO0338815228 t.n.v. Stichting Samen 010 o.v.v. Welkom Onthaal kerstactie 2019.

Net als andere jaren willen we € 5,- saldo voor de kaart waarmee ze in het Detentiecentrum zelf iets kunnen kopen en daarnaast voor ongeveer € 10,- wat lekkers en toiletartikelen in het pakket stoppen. Tot nu toe hebben we € 2.188,- ontvangen. Graag ontvangen we uw gift.