Kerstengelen gezocht

Dit jaar zal voor de tiende en tevens laatste keer het kerstengelproject worden gedaan in de Adventstijd.

In de afgelopen jaren zijn er veel engelen op pad geweest om gemeenteleden in deze tijd van het jaar te bezoeken.
Een engel zijn voor een ander….

Zomaar 4 weken lang bij een gemeentelid een kleine attentie bezorgen.
Gewoon omdat engelen graag omzien naar anderen. En als de engel bij u komt?
U herkent haar bezoek aan het briefje dat bij de attentie zit.
Er staat op: Een hartelijke groet van uw kerstengel van de Protestantse Gemeente te Bolnes.

Een engel werkt anoniem, kijkt niet of iemand een engel nodig heeft, nee, zij gaat gewoon op bezoek.
Ge

 

We doen graag een oproepje voor engelen.
Wie mee wil doen aan dit project en 1 of 2 adressen wil bezoeken kan zich aanmelden bij Joke of bij Janny.

De engelen komen bij elkaar op dinsdagavond 13 november om 20.00 uur in de kerkenraadskamer.
Daar ontmoeten ze elkaar, krijgen uitleg over hoe te werk te gaan en krijgen hun bezoekadres(sen).