Kerkbrief 7 28 april 2020

Kerkbrief 7, 28 april 2020

We gaan op weg naar 4 en 5 mei. Er zal dit jaar geen collectief buitenmoment zijn waarop we samen herdenken en de vrijheid vieren. Alle jaarevenementen rond “75 jaar vrijheid” moeten wachten. Maar persoonlijk staan we natuurlijk stil bij de slachtoffers van de tweede wereldoorlog en tijdens vredesmissies.

Want vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Er hangt aan deze pijler van onze democratie een gewicht van strijd, verzet, offers, hulp, ethiek en samenwerking. De littekens onder hen die de oorlog meemaakten zijn nooit verdwenen. Vrijheid blijkt en blijft kwetsbaar, vraagt om doordenking en onderhoud, bijstelling in nieuwe crises.

Zelf houd ik er niet zo van om de onvrijheid van ‘40-‘45 te vergelijken met de beperkende maatregelen die nu gelden bij Corona. Het is wezenlijk verschillend of je als land door een militair bewind wordt bezet of bent getroffen door een virus. Wel vragen beide situaties vergelijkbare dingen van mensen. Ik denk aan moed, principiële keuzes, inventiviteit, een aanpassing van de levensstijl, houvast bij onzekerheden, een goed ‘tegengif’, vertrouwen in hen die de kar trekken en de wil om er lessen uit te leren. In de theologiestudie leerden we dat elk proces van bevrijding deze tweezijdigheid kent: je kunt van iets af zijn (je weet waarvan je bevrijd bent), maar er ligt ook altijd iets voor je: je bent ook bevrijd tot iets! Hoe pak je de draad weer op na een oorlog of een andere collectieve crisis? Waar vind je motivatie en opnieuw de weg in een gebutste wereld? Wat kan er nog (of weer) wanneer je netwerk of je economische basis weg is gevallen? Hoe herwin je vertrouwen? Waar kun je heen met de resten en de trauma’s in je innerlijk? En vínd je elkaar, bij concrete wederopbouw, een plan of na herstel?

Ik neem u even mee naar gebouw “De Heuvel” in Rotterdam. Na de oorlog werd het opgericht als huis van bezinning en debat. Mensen kwamen er bijeen om te bespreken hoe de stad weer opgebouwd kon worden. Iedereen - ongeacht politieke kleur, status of religie – moest mee kunnen doen, in commitment aan hetzelfde doel: een nieuw Rotterdam. Ik liep er stage in 1979 toen o.a. organisaties voor kerkelijk jeugd- en opbouwwerk er hun afdelingen hadden. Daarom was ik bij het jubileumfeest in de nabijgelegen Laurenskerk. Daar was de vader van Karel Eijkman in oorlogstijd predikant. Karel liep als jongeman in 1945 tussen het puin van het gebombardeerde Rotterdam. Een teken over ‘leven dat opkomt tussen het puin’ gaf hem hoop en ruggengraat. Ik hoop dat zijn tekst, daar door hem uitgesproken, ook u aanspreekt:  

Voor wie het niet aan kan of het niet meer houdt,
voor wie bang is dat er onheil gaat gebeuren
voor wie de wereld niet meer echt vertrouwt
of voor wie zomaar droevig zit te treuren….
Luister, hoe ik - met mijn hond op pad -
in de oorlog, toen ik nog klein was,
zwierf in een hopeloos verwoeste stad
toen de puinzooi mijn speelterrein was.
Het was een kaalgeslagen troep, toen.
Ik dacht dat niets meer ooit zou groeien;
ik dacht dat niets het nog zou doen….. 

…. toen ik opeens…. die klaproos zag bloeien.
Toen wist ik: eens komt er een einde aan, aan dat gedonder van kanonnen.
Eens zal de woestenij weer in bloei staan, eens geeft de oorlog zich gewonnen.
Op ieder godgeklaagd terrein zullen klaprozen blijven komen.
Dat blijft; dat zal altijd zo zijn. Dat wordt ons never-nooit-niet afgenomen.
Want tussen het plastic en de colablikjes zijn het de klaprozen die het niet kunnen laten|
om te bloeien in de barsten van de straten.
Wees zelf een klaproos als je kan, met alle weerbarstigheid je eigen.
Daar word je moedig en vrijmoedig van en…. je bent niet klein te krijgen. 

                                                                               

Met een warme groet van jullie pastor, Ria Keijzer (06 – 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl)  

Je zult maar jarig zijn… Iedereen van harte gefeliciteerd!       

Meeleven
De namen van de gemeenteleden die deze week genoemd zijn staan in de weekbrief die u ontvangen heeft. Elk teken van betrokkenheid wordt gewaardeerd!

Bent u of kent u iemand die in deze rubriek genoemd mag worden? Geef het aan mij door. Dagelijks rond 18.00 uur steken we (u ook?) een kaars voor u allen aan en bid ik om kracht, goede moed en vertrouwen.  

Corona, hulp nu en straks.
-      Communicatie en afstand. “Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat”. Dat kan iedereen meevoelen deze weken. Maar bij mooi weer, goede cijfers en een discussie over de zin van afspraken en middelen, kan het geduld opraken. Dan is een waarschuwing terecht: ons ‘vrije’ gedrag zou anderen in gevaar kunnen brengen of zelfs een tweede golf Corona veroorzaken. Dus nemen we nog een tijdje de beperkingen voor lief, ook als kerk. Aandacht blijft, evenals het voor Bolnes nieuwe fenomeen ‘wekelijkse Kerkbrief’. Die gaat door en verbindt. Suggesties blijven welkom!

-      Economie en geldzorgen. De Stichting Schuld-hulp-maatje Ridderkerk werpt haar blik vooruit en schrijft aan de kerken: “De verwachting is dat de economische gevolgen van de crisis over enkele maanden zullen leiden tot een sterke toename van mensen met financiële problemen”. Men dringt er op aan dat deze mensen tijdig hulp zoeken. Ook worden er mensen gezocht die ‘maatje’ willen worden. Meer informatie vindt u in de media en bij Rien Verwijs (van onze diaconie), tel. 0180 – 423 347, mverwijs@live.nl.

-      Inzameling Voedselbank. Op zaterdag 2 mei ontvangt de diaconie van Bolnes graag weer spullen voor de Voedselbank. U kunt ze afleveren tussen 11.00 en 12.00 uur bij de ingang van de kerk. Dit keer gaat het om blikjes met vis (zoals zalm of tonijn) en blikjes met vlees (zoals cornedbeef, ham of smac). Ook verzorgingsproducten (zoals douchefris, tandpasta of deodorant) zijn welkom.               . 

 

Uitgelicht. Vanaf nu zal er soms ook nieuws uit andere kerken in deze Kerkbrief worden geplaatst.      

  • De Levensbron is op elke zaterdag van 09.30 – 12.00 uur open en de Christus is Koningkerk (CIK) op woensdag (van 15.00 uur-16.00 uur en van 19.00 uur-20.00 uur).
  • De CIK zendt een verzoekplatenprogramma uit, waarbij ook voorbede voor mensen kan worden gevraagd via de site of door contact met Leni Nugteren, 0180 – 419 859.
  • Op de sites van de Levensbron en de PKN staan gezinsideeën voor geloofsopvoeding en kerk-zijn-thuis.
  • Televisie: elke zaterdagavond om 18.00 uur is er bij de KRO-NCRV een uitzending “Met hart en ziel”. Ds. René de Reuver blikt in korte meditaties vooruit naar Pinksteren.
  • De Groene Tuinkerk van IJsselmonde, met Bolnes-plaatsgenoot ds. Hermie Hummel, zendt wekelijks een halfuursdienst uit, die te zien en te horen is vanaf 9.50 uur.
  • “Kunst als troost” is een serie filmpjes met kunstwerken en iconen van Annemarie van der Wilt. De kunst is gebaseerd op Bijbelverhalen. Interesse? Zoek zin-in-kleur of mail vanderwilt@zin-in-kleur.com.

 

Columns en Kerkbrief. Drie maal per week spreken Martin de Geus (maandag), Herman Offringa (woensdag) en ik (vrijdag) een column uit op radio Ridderkerk, om 10.50 en 17.50 uur. U vindt de columns, als leesbestand en luistertekst, op de site van radio Ridderkerk (onder ‘Troostradio’) en op de sites van de Levensbron, Rijsoord en Bolnes. Komende vrijdag gaat mijn column over “muizenissen” in een prentenboek.

De volgende kerkbrief verschijnt op donderdag 7 mei 2020. Dan vier ik met u dat ik hier een jaar werk en krijgt u een kijkje achter de schermen van ons besturen in Coronatijd. Ria Keijzer.