Kerkbrief 3 30 maart 2020

Lieve gemeenteleden,

“Hoe langer je naar iets uitkijkt, hoe meer je er straks van geniet” zeiden ze vroeger bij ons thuis, als iets werd uitgesteld of niet haalbaar bleek. Ik moet er aan denken nu de periode van overheidsmaatregelen weer is verlengd en de Coronacrisis wereldwijd een eng aantal slachtoffers maakt. We weten: het wordt een lang traject!

 Lente. Het is naar en doet verdriet om elkaar een tijd niet te zien, in diensten en bij activiteiten. Het is stil voor velen van ons, saai stil. Geen stilte die een gezond en heilzaam tegenwicht geeft aan drukke tijden. Geen bewust gekozen stilte omdat we op weg gaan naar Pasen. Nee, het is spannend stil omdat je nergens helemaal vrij kunt blijven van de risico’s, de zwaarte en de berichtgeving van deze crisis.
Maar de lente trekt zich er niets van aan. Die komt. Misschien is het een beeld om ons aan op te trekken. Groeikracht, de kleuren en het heilig moeten van wat groeit en bloeit….. zou het symbool kunnen worden van onze kracht om hier doorheen te komen?

Tips. Ik krijg en verzend veel post. Geweldig om te zien hoe mensen de moed er in houden. Uit de stapel wat tips: Sprokkel hoop uit kleine dingen die het leven mooi maken. Vertrouw op God die met ons gaat en ons door deze lasten heen zal leiden. Bid mee dat deze crisis bij zal dragen aan een warmere samenleving, aan herwaardering van humaniteit en aandacht voor elkaar. “Dan”, schreef iemand, “is het toch nog ergens goed voor geweest”, waarbij aangetekend dat “God ons niet teistert, maar het Coronavirus”.

Verbinding. Voorlopig zitten we er nog middenin en zoeken we op alle mogelijke manieren de verbinding met elkaar, waar afstand geboden is. Lastig blijft het, maar er ontstaan vele mooie initiatieven in het land die inspireren. De technische mogelijkheden blijken een zegen voor particulieren, tussen verzorgers en familie, in kerken en bij stilliggend verenigingsleven. In onze eigen kerk van Bolnes en in buurten doen mensen wat ze kunnen via hulp, lieve gebaren, opbeurende post, trouwe telefoontjes, een Kerkbrief. Met achter de schermen mailvergaderingen, digitaal verkeer en contact ter coördinatie van dit alles. En… het werkt!

Vooruitzien. Op een dag ‘zal de steppe bloeien’ en ontmoeten we elkaar weer. Wat zal dat een feest zijn, die eerste viering, die eerstvolgende Sing Inn of Vrouwengroep of maaltijd of cultuurdag of projectvorm. “Zonder visioen verwildert een volk” zegt Spreuken. Helemaal waar! Laten we de hoop vasthouden, mooie en moeilijke momenten delen met anderen en…. blijven dromen.

Hiermee eindig ik mijn pastorale brief aan u allen. Goede moed!

VRAGEN EN AANWIJZINGEN.
Kerkbrief. Voorlopig zal deze Kerkbrief blijven komen. Is het voor u een prettige manier om in verbinding te blijven? Heeft u suggesties voor nadere invulling of verbetering? We horen het graag. En u weet het: als u informatie heeft die belanghebbend is, stuur die dan toe naar mij, voor zondag 18.00 uur. De kerkbrieven mogen doorgestuurd worden naar wie u er blij mee maakt.Achter de schermen zijn lijsten gemaakt t.b.v. de bezorging van kerkbrieven: met resp. mailadressen en postadressen. Daar zullen we lang plezier van hebben! Is er iets mis gegaan met bezorging, meld u dit dan bij Wil Wendrich, onze scriba. 

Er zijn gemeenteleden die zich hebben aangeboden om mensen te helpen met praktische taken. Dank! Voelt u zich vrij om uw contactpersoon te bellen of Bas Geelhoed.

Laten we dagelijks rond de klok van zessen een kaars aan steken en daarbij denken aan (bidden voor) mensen die ziek of alleen zijn. Deze gebedscirkel wekt draagkracht! Doet u mee?

De zondagmorgenviering op televisie, om ca. 9.15 uur vanuit het Dienstencentrum van de PKN, trekt veel kijkers en is een heel mooi alternatief voor de eigen kerkdienst. Een aanrader! Verder attenderen we computerhouders op de online kerkdiensten in de Christus is Koningkerk van Slikkerveer, te bekijken via Kerkdienstgemist.nl of via de website van deze kerk (Protestantse Gemeente Slikkerveer).

U leest over de Voedselbanken, die zeer te lijden hebben van de crisis. De diaconie doet mee aan een extra inzameling, en wel op zaterdag 4 april tussen 11 en 12 uur. Dan staan er bakken onder het afdakje bij de voordeur van de kerk. Gevraagd wordt met name soep (pakken en blikken), toiletpapier, groente (blikken en potten). 

Houd u wel afstand van elkaar als u iets bezorgt? Veel dank voor uw gift!

WEBSITES
Mogelijk mist u berichten of maakt u mee dat anderen vragen naar onze kerk, bijv. om oudere diensten die zijn opgenomen nog eens te beluisteren. U kunt altijd terecht op onze site www.pgbolnes.nl. Daar vindt u ook deze nieuwsbrief, indien nodig aangevuld met berichten die niet kunnen wachten tot een volgend schrijven. Op televisie worden er steeds meer programma’s aangeboden die afleiding of verdieping geven  U vindt ze via uw krant, maar ook de website van de landelijke PKN geeft tips.         

MEELEVEN
Veel aandacht gaat uit naar mensen die lijden aan Corona, maar laten we ook degenen in gedachten houden die langdurig ziek of afhankelijk zijn of niet zo lekker in hun vel zitten. 

OPEN DEUR IN DE BUS
De werkgroep Eredienst meldt bij monde van Gerda van der Schilt dat een groot aantal gemeenteleden een cadeautje hebben ontvangen in het kader van de Stille Week en Pasen: het oecumenische blad Open Deur. Het is in de brievenbus gedaan bij met name ouderen, alleenwonenden en gemeenteleden die zorg kennen. Dank aan allen die in bezorging voorzagen. Gerda schrijft: “Hoe toepasselijk is de titel: ‘gewond leven’. Het zijn niet alleen onze eigen wonden die wij tijdens ons leven ervaren, maar door alle beelden en de impact van het corona virus geldt dat ook voor de wonden van anderen. Die doen pijn. Je voelt het tot in het diepst van je ziel. Maar dan lees ik bemoedigende woorden in dit blad: “Tijd leert je leven met verdriet – en wachten – zeer geduldig - tot je weer schoonheid ziet”. Op dit moment voelen deze woorden als waar, als bemoedigend en hoopvol. Dat u mag toeleven naar Pasen in stille en sterke verbondenheid met elkaar”. 

 

 KERKBRIEF - COLOFON:

  • Redactie Kerkbrief: Ria Keijzer – Meeuwse, 06 – 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl
  • Organisatie verspreiding Kerkbrief en scribaat van de kerk Wil Wendrich, 0180 487050, scriba@pgbolnes.nl
  • Centraal adres voor vraag en aanbod van hulp tijdens de Coronacrisis:

Bas Geelhoed, 0180413552, b.geelhoed@chello.nl

  • Informatie over diaconale zaken: Rien Verwijs, 0180 – 423 347, mverwijs@live.nl

 

 De volgende Kerkbrief verschijnt volgende week maandag of dinsdag. Dan hoop ik u weer wat teksten te geven die u kunt gebruiken bij uw kaars of gebed. Het Veertigdagenboekje van de gezamenlijke kerken, waaraan Bolnes meedeed, is u nog behulpzaam.

De liturgische schikkingen van 5 en 12 april staan op de site in het fotoalbum liturgische schikkingen seizoen 2019-2020 en volgende keer in de Kerkbrief.