Kerkbrief 12 15 juni 2020

Lieve gemeenteleden en gasten van de Protestantse Gemeente te Bolnes,

Dit is de laatste Kerkbrief. Coronatijd is nog niet voorbij, maar we gaan langzaam weer terug naar een bepaalde vertrouwdheid. Volgens de kerkenraad is het verantwoord om in juli op zondag weer eigen diensten te houden. Dan gaan veel kerken weer open, zij het onder strenge voorwaarden en met nieuwe spelregels. Hiervoor is in Bolnes grondig voorwerk verricht. U leest er alles over in deze Kerkbrief.

‘Keek op de week’ – mijn blik vooruit

 • Trots. Vandaag (15 juni) is de extra dubbeldikke editie van ‘Kerk aan de Maas’ naar de drukker gegaan. Eerder noemde ik het een Glossy, of de Special, en u zult merken dat die termen helemaal niet te hoog gegrepen waren: wat is het een schitterend blad geworden! Er zijn mooie verhalen ingeleverd voor dit bewaartijdschrift. Bas Geelhoed, Hugo Stegman, Wil Wendrich en ik danken u en jullie hartelijk.

Volgens het bezorgsysteem van Kerk aan de Maas wordt hij aan het eind van deze week bij u bezorgd. We zijn trots op het resultaat en benieuwd naar de reactie. 

 • Zomerviering 21 juni. Komende zondag ga ik voor in de Levensbron, om 9.30 uur, onderdeel van de juni-serie die we in gezamenlijkheid met Rijsoord, Levensbron en Bolnes uitzenden. Daarbij zijn nog geen kerkgangers aanwezig. U kunt meeluisteren via kerkomroep.nl of meekijken via kerkdienstgemist.nl., live of later.
 • Vakantie. Direct na 21 juni gaat het eerste deel van mijn vakantie in. Dan ben ik twee weken afwezig, tot en met 7 juli. Voor pastorale meldingen of vragen kunt u terecht bij Wil Wendrich, 0180 487050 en bij geen gehoor bij Annemarie Tamerius, 0180 416135. Zij zijn op de hoogte van de vervangingsmogelijkheden, die in goed collegiaal overleg zijn gemaakt met Martin de Geus, Herman Offringa, Gerard van de Wetering en Anne-Mieke Van Oost.
 • Herstart kerk(diensten). Als op 5 juli onze kerk weer open gaat zal ik (dus) niet zelf voorgaan. Op advies van het moderamen neem ik nu toch echt vakantie op, want het was een enerverende tijd. Mijn tweede deel van de vakantie is afgestemd op het werk in Bolnes en betreft de laatste twee weken van augustus. Ik hoop dat er dan ruimte komt voor ontmoetingen, bijvoorbeeld in de tuin van de kerk.
 • Column. Op vrijdag 19 juni hoort u op radio Ridderkerk mijn (voorlopig) laatste Column. Over een doorstart, eens per week, mogelijk met meer columnisten, wordt onderhandeld.  Martin, Herman en ik overwegen om de Columns uit de Coronatijd te bundelen tot een boekwerkje. Hierover hoort u via andere kanalen binnenkort meer.
 • Kaars. Langer geleden, in het begin van de Coronatijd, spraken we af om op een vast moment (toen rond 18 uur) een kaars aan te steken voor mensen met wie we verbonden zijn of die het moeilijk hebben. Is het een idee om hier een vast gebruik van te maken? 
 • Kerkbrieven. Fijn om te weten dat de Kerkbrieven hebben gewerkt als vorm van verbondenheid, inspiratie en informatie. Ik heb ze met liefde gemaakt en dank Wil en Bas voor hun meelezen met soms ook informatie, Marianne voor het drukken ervan en alle bezorgers voor hun trouwe diensten. Na nu zal ‘Kerk aan de Maas’ weer gaan verschijnen, naar vast protocol. Informatie daarover vindt u in de Special.    

Mijn aandeel in deze Kerkbrief zit er op. Hieronder vertelt Jan Luijendijk u nog namens het College van Kerkrentmeesters over de heropening van de kerk. U allen wens ik, mede namens Wim, goede zomerse weken toe. Kracht bij wat u te dragen hebt en goede moed voor de tijd die komt.

Vrede en alle goeds! Ria Keijzer – Meeuwse.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf 5 juli weer naar de Kerk?

In de laatste Kerkbrieven is er al voorzichtig melding gemaakt van de mogelijkheid dat we in juli weer als gemeente zouden kunnen samenkomen in onze kerk. Wat een blij vooruitzicht als we elkaar als gemeenteleden weer zouden mogen ontmoeten, elkaars en Gods nabijheid mogen ervaren, samen te luisteren en samen te bidden. Een paar weken geleden heeft onze regering hiervoor al in principe toestemming verleend: per 1 juni mochten we al samenkomen met een maximum van 30 personen en per 1 juli mogen we tot een maximum van 100 personen samenkomen. 
Maar de samenkomst zal wel iets anders zijn dan we gewend zijn. We zitten op een veilige afstand van 1,5 meter van elkaar en we zingen voorlopig nog niet. De afgelopen weken hebben we als CvK gekeken of we als kerk van de PG Bolnes aan alle richtlijnen van onze regering en het RIVM kunnen voldoen. Want ook bij ons staat uw veiligheid voorop. Zo zullen we bijvoorbeeld ook extra aandacht besteden aan een goede ventilatie in de kerk.

We hebben een zogeheten gebruiksplan opgesteld en gekeken aan hoeveel personen we in onze kerkzaal en galerij een veilige zitplaats kunnen aanbieden. Het goede nieuws is dat we het maximum toelaatbare aantal van 100 personen op een veilige afstand van 1,5 m kunnen plaatsen. Op basis van dit gebruiksplan heeft de kerkenraad afgelopen donderdag besloten dat het verantwoord is om de diensten in onze kerk per 5 juli weer te hervatten.

Voorwaarde is wel dat we ons als kerkgangers allemaal aan een aantal regels zullen houden. De 10 belangrijkste regels zijn:

 1. U komt alleen naar de kerk als u zich gezond voelt. Bij ziekte of verkoudheid van uzelf of iemand uit uw huishouden blijft u thuis.
 2. U dient zich voor elke kerkdienst aan te melden. Dit kan per e-mail (voorkeur) of een telefoontje naar onze scriba, Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl, tel. 0180487050, tot zaterdagmiddag 13 uur.

Ook kunt u aangeven of u liever op een stoel wilt zitten i.p.v. op een kerkbank, of er kinderoppas gewenst is en voorbeden aanvragen.

 1. U gaat voordat u naar de kerk gaat eerst thuis nog naar het toilet. We willen het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
 2. Wij kunnen voorlopig nog geen vervoer per kerkauto aanbieden, dus komt u op eigen gelegenheid.
 3. Kerkgangers dienen te allen tijde de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen.
 4. Bij binnenkomst in de kerk volgt u de instructies van de coördinatoren en krijgt u een plaats aangewezen. We gebruiken geen garderobe: u legt uw jas naast u op een stoel of bank.
 5. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 6. Gemeentezang is nog niet toegestaan.
 7. Bij het uitgaan van de kerk verlaten eerst de kerkgangers die op de galerij hebben gezeten de kerk en vervolgens, bank voor bank, van achteren naar voren de aanwezigen uit de kerkzaal.
 8. Er is vooralsnog geen ontmoeting en koffie na afloop van de dienst.

Dit lijken wel veel beperkingen maar hopelijk vindt u die intussen ook al heel vanzelfsprekend. Zodra we de regels veilig kunnen versoepelen zullen we u dat natuurlijk berichten. Maar u moet er ook rekening mee houden dat zodra de kans op besmetting toch weer gaat toenemen, we opnieuw strengere maatregelen zullen moeten nemen. Gelukkig zijn de ontwikkelingen de laatste tijd erg positief en kijken we in vertrouwen en blijdschap uit naar onze eerste ontmoeting na lange tijd. Heeft u nog vragen dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

De diensten zijn weer, zoals altijd, te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl, dit zijn geen beelddiensten.

U ziet hieronder alvast  een overzichtje van de diensten en de voorgangers. In Kerk aan de Maas leest u er meer over.

Zondag 5 juli

Ds. P. Taselaar uit Ridderkerk

Zondag 12 juli

Mw. Drs. M.H.E.Pullen

uit Dordrecht

Zondag 19 juli

Mw. Ds.H.P. Hummel

Zondag 26 juli

Mw. Ria Keijzer-Meeuwse

 

KERKBRIEF - COLOFON:

@ Idee en tekst Kerkbrief: Ria Keijzer – Meeuwse, 06 – 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl

@ Organisatie verspreiding Kerkbrief en scribaat van de kerk: Wil Wendrich, 0180 487050, scriba@pgbolnes.nl.

@ Centraal adres voor vraag & aanbod van hulp tijdens de Coronacrisis en voor extra exemplaren van de ‘Special’ van Kerk aan de Maas: Bas Geelhoed, 0180413552, b.geelhoed@chello.nl.