Kerkbrief 11 10 juni 2020

De zomer is in aantocht. De Corona-regels worden soepeler. Het buitenleven, dat jong en oud zo goed doet, bloeit op. De scholen en tehuizen openen hun deuren steeds meer. De economie knokt de problemen weg. De virologen hebben gunstiger cijfers en er wordt aan een vaccin gewerkt. 

De dame naast mij in de bloemenwinkel zei het zaterdag zo chique: “We mogen weer exploreren”. Nou wist ik wel ongeveer wat het betekent, maar voor de zekerheid heb ik het later thuis toch maar even opgezocht: als je exploreert ga je op verkenning. Je onderzoekt nieuw land of een nieuwe situatie. Je gaat naar buiten en kijkt rond om te zien hoe het daar is. Iets meer vanuit het innerlijk bezien geldt dat je buiten de jou vertrouwde paden treedt. Wie exploreert geniet van de ruimte, maar is (of blijft) oplettend.  

De bloemist worstelde ondertussen met zijn plakbandapparaat om de bloemen van de dame netjes in te kunnen pakken. Toen hij half-en-half hoorde wat de dame zei fronste hij zijn wenkbrauwen. De dame herhaalde het, speciaal voor hem, in spellingstempo: “Ex-plo-re-ren” “O” zei de bloemist, “ik dachal, ut ken toch nie over een explosie gaan of zo”. Deze keer was ik het die de middenweg vond, of zo u wilt de moraal. Ik zei “exploreren mag, exploderen niet. Dat laatste was maandag op de Dam gaande en dat blijft gevaarlijk”. En zo hadden we onverwacht onze eigen Corona-update te pakken.

 

Er is inderdaad meer leef- en speelruimte, maar we moeten alert blijven. Solidariteit blijft, behalve aandacht en hulp met dagelijkse dingen, ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Met een arm vol bloemen ging ik hierna de winkel uit. Je kunt er zo blij van worden, van bloemen, van alles wat buiten en binnen open gaat, van een attent gebaar, van de liefde die uitgaat van een gemeenschap, van geloofskracht. Bloemen spreken.  

Ik hoop dat zij die zoveel zorg hebben gehad aan (of over) Corona een beetje rust mogen vinden in de komende weken. Bij al uw zorgen goede moed gewenst, zegen en volharding. Blijf voorzichtig om de ander!
Mijn wens is dat allen die verlangen naar ontmoetingen of naar kerkelijke samenkomsten binnenkort weer kunnen… exploreren!

Ria Keijzer - Meeuwse

DE KERK. Voorwerk. In deze weken hebben onze kerkrentmeesters, met de regels van de autoriteiten in de hand, de kerk bekeken op de mogelijkheid om weer kerkdiensten te houden in de anderhalvemetersamenleving. De notitie, voorzien van tekeningen, wordt deze week in de kerkenraad besproken.

Herstart en zomervieringen. Als er een herstart van de kerkdiensten in ons eigen kerkgebouw komt, dan zal dat in elk geval pas in juli zijn. In de maand juni voeren we de afspraak uit om in de Levensbron om 9.30 uur gezamenlijke zomervieringen uit te zenden met beeld. Nootje: Verwacht hier geen professionele uitzendingen van; bedenk dat het een lief gebaar is van de Levensbron en dat een beelddienst ons gewoon net weer een beetje dichter bij elkaar brengt. Ik vind het waardevol dat in zo’n periode rond Corona pastores elkaar spreken en dat SARI-kerken samenwerken. Komende zondag gaat Martin de Geus daarin voor, een week later (21 juni) zal ik de dienst leiden.

Exacte informatie. In de volgende Kerkbrief zullen de kerkrentmeesters u wat preciezer vertellen onder welke condities er weer gekerkt kan worden en wat het concreet van u vraagt. Dat is belangrijk om uw eigen afwegingen te kunnen maken om wel of niet deel te nemen aan een kerkdienst.

Open tuin. In de kerkenraad zullen we ook een plannetje van mij bespreken voor een open tuin in het tweede deel van juli en daarna. Buiten is er immers minder besmettingsgevaar dan binnen. Zo kunnen we elkaar toch ontmoeten. Er zitten ook daar haken en ogen aan, maar dat blijft zo en mag een experiment niet in de weg staan. Ook daarover meer in de volgende Kerkbrief.  

MEELEVEN. We leven mee met iedereen die momenteel extra aandacht kunnen gebruiken a.g.v. actuele zorgen rond ziekte. Als u graag wilt dat iemand hier wordt gemeld, schrijf het of geef het door aan uw contactpersoon. 
Er zijn gemeenteleden, die een chronische aandoening hebben of kuren ondergaan. Ze worden niet bij herhaling genoemd, maar denkt u aan hen in uw gebeden of in andere vormen van aandacht?

Dank voor ontvangen felicitaties en felicitaties voor iedereen die in de komende week jarig is.

MEDIA. De volgende Kerkbrief verschijnt op maandag 15 of dinsdag 16 juni. Dat zal de laatste Kerkbrief zijn met aandacht voor de herstart van kerkdiensten. Hierna gaat ‘Kerk aan de Maas’ weer regulier verschijnen. En de allereerste (20 juni) is meteen de allerleukste: een Special, een bewaareditie, helemaal gevuld met herinneringen aan dit seizoen en ervaringen tijdens Coronatijd. Wilt u extra exemplaren, meld dit dan voor 15/6 aan Bas, die de druk regelt.

 

KERKBRIEF - COLOFON:

@ Idee en tekst Kerkbrief: Ria Keijzer – Meeuwse, 06 – 50 22 82 50, ria.keijzer@casema.nl

@ Organisatie verspreiding Kerkbrief en scribaat van de kerk: Wil Wendrich, 0180 487050, scriba@pgbolnes.nl.

@ Centraal adres voor vraag & aanbod van hulp tijdens de Coronacrisis en voor extra exemplaren van de ‘Special’ van Kerk aan de Maas: Bas Geelhoed, 0180413552, b.geelhoed@chello.nl.