Kerkbrief 1 tijdens het Coronavirus

Het Coronavirus heeft ons in de greep. Het openbare leven ligt nagenoeg stil nu de overheid verstrekkende maatregelen heeft moeten nemen. Dat trekt een wissel op ieders bestaan. In onze geloofsgemeenschap vervallen kerkdiensten die voor velen zo’n belangrijk moment markeren in de week. Activiteiten waarop we ons hadden verheugd gaan niet door. De sociale contacten ondergaan afstand en staan onder de druk van besmetting. Hoe  lang dit alles gaat duren weten we niet. Dat maakt onzeker. Wat zo vanzelfsprekend was en onder controle leek blijkt kwetsbaar. Laten we elkaar vasthouden en bemoedigen! Samen zijn we sterk! En we staan er nooit helemaal alleen voor!

In deze rondzendbrief willen we u graag laten weten dat we aan u denken. “Er zijn voor elkaar” is van oudsher de basis van een gemeenschap, en dat willen we juist nu serieus nemen. Aan ons allen de taak om oplettend te zijn, vooral als het gaat om hen die door deze crisis op zichzelf teruggeworpen worden en sterk afhankelijk zijn van anderen. Zie deze brief als een stimulans daartoe.  

Meehelpen of een beroep doen op de kerk

  • Als u even wat praten wilt, praktisch ergens niet uit komt of boodschappen nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de ouderling of contactpersoon van uw wijk. Weet u niet wie dat is of heeft u niet de contactgegevens bij de hand? Treft u hem of haar niet thuis? Bel dan met Bas Geelhoed, die vervolgens bemiddelt in hulp: b.geelhoed@chello.nl, tel 0180 413552.
  • Bent u gezond en bereid om hand en spandiensten verrichten t.b.v. anderen? Geef dit dan door aan Bas.
  • Ook ik (pastor van deze gemeente) zal mij beschikbaar houden voor telefonisch contact voor wie dat op prijs stelt. De komende drie weken ben ik alleen in Bolnes bij urgentie of als er een gemeentelid overlijdt. Contactgegevens: ria.keijzer@casema.nl0650228250

Verbonden blijven
Naast het omzien naar elkaar stellen we voor om op een vast moment van de dag, om 18.00 uur, thuis een kaars aan te steken of te bidden. U kunt daarbij denken aan bijv. Corona patiënten,  hulpverleners, onderwijzers, mensen die alleen of afhankelijk zijn, de samenleving, ontwikkelaars van medicijnen. Laten we in elk geval bidden om geloof, eenheid en solidariteit (in de samenleving) en om Gods nabijheid. 

Het gebed geeft ons een mogelijkheid in geloof verbonden te blijven, ook als we elkaar niet letterlijk mogen opzoeken. Iedereen (jong en oud, ziek en gezond) deelt in die vorm van geloofsbetrokkenheid, zeker als we daarvoor allen hetzelfde moment kiezen. 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de PKN afgelopen zondag een dienst uitzond vanuit het landelijk centrum van de PKN. Houd u in de gaten wanneer dit opnieuw gebeurt! Ook dat verbindt.

Informatie  
De website www.pgbolnes.nl zal goed worden bijgehouden. Hier kunt u lezen wanneer de diensten of activiteiten worden hervat. Bij twijfel kunt u bellen met de scriba, tel 0180 487050. Afgesproken is dat alle diensten en activiteiten in het kerkgebouw t/m zondag 5 april niet doorgaan.

Tenslotte attenderen we u op een nieuw telefoonnummer van het Rode Kruis. Als u specifieke vragen hebt over uw situatie in relatie tot het Coronavirus, dan kunt u altijd dit nummer bellen: 070 4455888. 

We wensen u sterkte en Gods zegen toe in de komende weken. 

Hartelijke groeten,         

Namens de kerkenraad, Wil Wendrich – Tamerius, scriba
Namens het pastorale team, Ria Keijzer – Meeuwse, pastor

16 maart 2020