Insjallah

Insjallah
De bekende Arabische uitdrukking Insjallah wordt te pas en te onpas gebruikt in de Arabische wereld. Letterlijk betekent het ‘als God het wil’.
Wat wil God vandaag met het oog op moslims? Daarover is vandaag in de samenleving veel verdeeldheid en soms ook in de kerk. Het vreselijke geweld van moslimterroristen dwingt ons erover na te denken hoe we als kerk de brug slaan naar de moslimgemeenschap en wat we met hen te delen hebben.
Deze basiscursus helpt je het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen.                                         

Voor wie is de cursus?
De cursus is bedoeld voor christenen. We verwachten van cursisten dat zij het verlangen hebben om in woord en daad getuige van Jezus te zijn naar moslims en daarin stappen te zetten tijdens de cursus. De cursus is gericht op 'gewone' gemeenteleden en veronderstelt geen voorkennis van de islam.

Opbouw van de cursus
De cursus bestaat uit 5 cursusavonden en een moskeebezoek, steeds op woensdag.
Aanvang 19.45 uur.

Thema per avond:
16 mei  - Wat vraagt God van mij? Wat vragen we van moslims?
23 mei- Hoe leg ik contact met moslims?  -  Kennismaking met de islam.
30 mei  - Kennismaking met Koran en Hadieth  -  Bijbeluitleg aan moslims.
6 juni  - Bezoek aan een plaatselijke moskee.
13 juni- Hoe vertellen we moslims wie Jezus voor ons is?
20 juni – leefregels voor moslims en de navolging van Jezus.

Organisatie
Evangelie & Moslims werkt bij deze cursus samen met stichting Het Kruispunt, een christelijk studie- en toerustingscentrum voor de ontmoeting tussen christenen en moslims van de GKV te Rotterdam.

Aanmelding en locatie
De daadwerkelijke kosten van deze avonden zijn EUR 60,--  per deelnemer. De werkgroep vraagt om een vrijwillige bijdrage van de cursisten. Voor vragen kunt u terecht tel. 06-12304667. Opgave kan via de mail werkgroepvluchtelingen@outlook.com
De cursus wordt gehouden in verenigingsgebouw Obadja, Schepenstraat 4, 2981 EX Ridderkerk.