'God verandert mensen' thema-avond IDB

Op donderdag 17 oktober a.s. komt Jaap de Gruijter, bestuursvoorzitter van De Hoop ggz, op uitnodiging van het IDB een lezing houden over het werk van de Hoop. De Hoop helpt kinderen, jongeren en volwassenen om tot herstel te komen in relatie tot zichzelf, de ander, de schepping en tot God.

Naast opvang van verslaafden is de Hoop inmiddels ook een GGZ-instelling geworden. De hulpverlening heeft zich de laatste jaren dan ook uitgebreid naar andere gebieden van de geestelijke gezondheid. 
Naast Jaap zal ook een gast van de Hoop zijn of haar levensverhaal vertellen. Er is ook uitgebreid ruimte voor het stellen van vragen en voor onderling gesprek.

We collecteren deze avond ook voor De Hoop. 

Ontvangst met koffie en thee vanaf 19.30 uur in de Levensbron, Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk.
De lezing begint om 20.00 uur.  De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur