Gebedsweek voor de eenheid 21-28 januari 2018

Al 150 jaar komen miljoenen christenen wereldwijd in het begin van het jaar bijeen in een Week van Gebed. Door samen te bidden mogen we zoeken naar eenheid in ons geloof in de Opgestane Heer en tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen in de samenleving in onze voorbeden een plek te geven. De Raad van Kerken organiseert jaarlijks deze gebedsweek samen met Missie Nederland.

Ook in Ridderkerk willen we aan het begin van die week bijeenkomen in een oecumenische gebeds-viering, die uitgaat van de protestantse gemeenten Bolnes, Slikkerveer, Levensbron, Irenekerk, de Gereformeerde Kerk Rijsoord en de Rooms Katholieke St. Jorisparochie.

De viering wordt voorbereid door de werkgroep oecumenische vieringen; deze is een voortzetting van de commissie die de afgelopen tientallen jaren de VOOR-diensten (Vieren en Ontmoeten in Oecumenisch verband Riderkerk) heeft vormgegeven. 

We komen bij elkaar op zondag 21 januari 2018 om 16.00 uur in de Opstandingkerk, Rijksstraatweg 95, Rijsoord. Voorgangers in deze viering zijn Ds. G.H. Offringa ( Opstandingskerk Rijsoord) en pastor T. Halin (Jorisparochie). Medewerking zal verleend worden door het rouw- en trouwkoor van de parochie. Na afloop is er gelegenheid voor napraten en ontmoeten, onder genot van koffie / thee.

U bent allen van harte welkom.