Een speciale Kerk aan de Maas juni 2020

Na 12 kerkbrieven die per mail en via de brievenbus verspreid werden in de Coronatijd is er een speciale Kerk aan de Maas uitgebracht. Vanaf nu komt er weer geregeld een Kerk aan de Maas bij u in de brievenbus.

Gedeeltes uit deze speciale editie kunt u lezen als u het document onderaan deze pagina download.

Extra informatie over …
de oude ‘Kerk aan de Maas’ van februari/maart
Omdat de kerk gesloten werd in maart hebben degenen die Kerk aan de Maas altijd meenemen uit de kerk dat nummer gemist. Er zijn nog exemplaren te verkrijgen bij Bas Geelhoed.

… deze speciale editie met zicht op het hele seizoen en de Coronatijd
Er zijn extra exemplaren gedrukt voor hen, die dit blad willen geven aan anderen of hem zouden willen meenemen uit de kerk. Meld u zich ook dan voor hen die ons in (en kort voor) de Coronatijd zijn ontvallen, verjaardagen, kerkdienstinfo en wisselingen van de wacht.

Weer kerkdiensten, en verder?
Er is door de kerkenraad besloten om per 5 juli weer kerkdiensten in het eigen gebouw te houden. Tot die tijd werk(t)en we samen met de Levensbron en de Opstandingskerk in zogenaamde ‘zomervieringen’. We zijn de leiding van de Levensbron erkentelijk voor haar gastvrijheid en de beelduitzendingen (te volgen via internet), die de samenwerking hebben gestimuleerd.  

Wanneer doordeweekse activiteiten in ons eigen gebouw weer hervat kunnen worden, met meer ontmoetingsmogelijkheden in aangepaste vorm, staat vooralsnog niet vast. Daarover kunt u vanaf eind juli weer alles lezen in ‘Kerk aan de Maas’. Het vertrouwde kerkblad komt na elf Kerkbrieven, weer terug. De verschijningsdata ziet u in het kadertje, evenals de praktische informatie over deze Special.

Wat in het vat zit …
… de nieuwe ‘Kerk aan de Maas’, die eind juli uitkomt
De kopij moet uiterlijk op vrijdag 17 juli binnen zijn (maar liefst eerder). Het gaat dan om informatie over de periode zaterdag 25 juli t/m vrijdag 4 september 2020. De daarop volgende inleverdata zijn: 28-08, 09-10, 13-11 en 11-12.

… het opstarten van de kerkdiensten
Op pagina 54 staat meer informatie over de mogelijkheden en voorschriften om weer te starten met kerkdiensten in ons eigen kerkgebouw. 

Kopij is welkom op het mailadres b.geelhoed@chello.nl, Scheldeplein 25. Informatie: 0180 - 413552. Bezorging wordt geregeld door Dirk Ketting, Boezemkade 30,  0180 - 411636, kettingvanleeuwen@gmail.com

De klaproos heeft verschillende betekenissen,  
maar staat ook voor ‘delicaat, kwetsbaar en
tegelijk o zo sterk, komt altijd weer boven.’

 

Websiteversie van Kerk aan de Maas juni 2020