Een nieuw seizoen .... het programma voor 15 september 2019

Het nieuwe kerkenwerkseizoen staat voor de deur. Tijd voor een verbindende, gevarieerde, leerzame en gezellige startzondag, gebouwd op het landelijk startthema “Een goed verhaal”. 

Viering
Om 9.30 uur begint een bijzondere kerkdienst, met een doop & belijdenis. Enkele medewerkers nemen afscheid, andere nemen juist taken op zich. Er is kindernevendienst en voor de allerkleinsten kinderoppas. Na de dienst is er een gemeentefeest, dat rond 13.30 uur eindigt. De voorbereiding van de kerkdienst is in handen van ds. Christi Bartelink, Ria Keijzer en alle komende en gaande ambtsdragers. 

Het vervolgprogramma
Na de dienst is er een rondje koffie, thee en limonade in de grote zaal, met wat lekkers. Tijdens deze ontmoeting volgt informatie over het aansluitende programma, bedoeld voor jong en oud. Dat betreft een keuzeprogramma dat tussen 11.15 en 11.30 uur begint.

* ganzenbordspel in de kerkzaal. In kleine groepjes volgt u een parcours. De dobbelsteen bepaalt bij welke nummers u stilstaat, dus ook welke opdracht, vraag of verrassing u tegenkomt.

* speeddaten in meerdere ruimten. In korte tijd leert u op speelse wijze en via leuke vragen andere gemeenteleden of gasten kennen.

* kinderprogramma, met allerlei speelmogelijkheden en – na een lange ochtend – een mooi verhaal.

 Maaltijd
Tussen 12.30 en 12.45 uur is iedereen welkom bij de gezamenlijke maaltijd met ruimte voor een terugblik op deze ochtend of een vooruitblik op het nieuwe seizoen. Net als in het nieuwe seizoen geldt voor de maaltijd: ieder draagt naar haalbaarheid en interesse bij aan wat er op tafel komt. Om dat enigszins te stroomlijnen wordt er op zondag 1 en zondag 8 september in de kerkdienst op speelse wijze om uw medewerking gevraagd. Een aparte tekst hieronder (“Heel Bolnes bakt?!”) vertelt hoe het werkt. 

Laten we er een mooi feest van maken en maak anderen attent op deze dag. Ook als een kerkdienst hen minder trekt, kunnen zij aanschuiven bij het naprogramma en de maaltijd. Om 13.30 uur is deze startzondag afgelopen.

 “Heel Bolnes bakt?!”

Dat is wel erg groots gedacht. Maar in het klein vragen we het volgende: Met elkaar als gemeente bereiden we het startweekend voor, een groep gemeenteleden de dienst en anderen de activiteiten na de dienst. U heeft kunnen lezen we deze zondag ook met elkaar lunchen. Is het dan niet mooi om met elkaar voor de lunch te zorgen? Vele handen maken licht werk. Ook fijn voor het kostersechtpaar! Of u nu kookt, bakt of de boodschappen in de winkel haalt, iedereen kan zijn steentje bijdragen. 

Op 1 september zal er een extra collectezak rondgaan. In deze zak zitten verschillende gekleurde briefjes, daarop staat wat u kunt kopen, koken of bakken. Op de beamer zal vertoond worden welke kleur wat betekent. Denkt u aan het maken van een salade, stokbrood kopen, pannenkoeken bakken, cakes/koek kopen of bakken enz. Als op 8 september deze speciale collectezakken nog niet leeg zijn, laten we ze nog een keer rondgaan.