Diaconie Bolnes helpt vluchtelingen Lesbos en Samos

Vanaf de eerste week in januari is het offerblok bestemd voor de vluchtelingen op Lesbos en Samos. We hebben ons tot doel gesteld minimaal € 1000,00 op te halen. (N.B. in de 40-dagentijd is het offerblok voor een ander project bestemd en op avondmaalzondagen voor Oeganda).

Mogen wij als diaconie een dringend beroep doen op uw offervaardigheid? Wilt u naast het offerblok nog een gift geven? Dat kan uiteraard via het rekeningnummer van de diaconie. Dit nummer vindt u vooraan in Kerk aan de Maas. Mogen we op u rekenen?

Uiteraard staat het u vrij, we juichen het zelfs toe, wanneer u buren, vrienden, kinderen, wijst op deze actie. Misschien gaat u als ouder met de kinderen spontaan een week flessen inzamelen op school. Kinderen kunnen een klein deel van hun zakgeld dat ze van pa, ma, opa of oma ontvangen, besteden aan de kinderen op Lesbos en Samos.

 

Nieuwsbrief Interkerkelijk diaconaal beraad december 2019