De tas inpakken .....

Samen met andere diaconieën van Ridderkerk en de Voedselbank Ridderkerk gaan we een vakantietas uitdelen aan de kinderen van de Voedselbank Ridderkerk. Deze kinderen gaan naar de basisschool: 4 tot en met 12 jaar. Het gaat alleen al via de Voedselbank om 60 kinderen! Helaas kunnen we de andere kinderen, want er zijn er veel meer, niet bereiken. In juli delen de medewerkers van de Voedselbank de vakantietassen aan de kinderen en hun ouders uit.

De samenwerkende diaconieën hebben een werkgroep ‘vakantietas’ opgericht. De werkgroep schaft de tassen aan voor de kinderen van de verschillende leeftijdscategorieën. Elke leeftijd krijgt een eigen tas met een inhoud gericht op de leeftijd. Vooral gaat het om Doe-activiteiten: weekje gratis Jeugdland, zwembadkaartjes, vakantieboek enz. enz. Het gaat er om de kinderen een vakantiegevoel te geven!

We gaan er nu vanuit dat een tas met inhoud ongeveer 35 euro per kind gaat kosten. Zeg maar 2400 euro totaal! De diaconieën hebben zich hiervoor garant gesteld. 

Wat kunt u doen? We vragen van u, indien dit mogelijk is, een bijdrage te storten op de rekening van de diaconie o.v.v. Vakantietas 2019. Elke euro is welkom!

Mogen wij zo samen met elkaar de kinderen in Ridderkerk die het toch al moeilijk hebben, een mooie zomervakantie geven!