Bij de diensten rond Pasen 2019

De diensten in de Stille Week

In de Stille Week, de week voor Pasen, zijn er weer gezamenlijke diensten van de SARI-kerken.  

Op Witte Donderdag is de dienst in De Levensbron, Voorganger is ds. M. de Geus. We gedenken de inzetting van het heilig Avondmaal en delen met elkaar brood en wijn. 

Op Goede Vrijdag hebben we een gezamenlijke dienst in de Christus is Koningkerk in Slikkerveer. Voorganger is de heer W.T. van den Bogerd. We lezen en zingen over het lijden en sterven van Jezus. 

En op Stille Zaterdag is de dienst in Bolnes, met ds. Taselaar als voorganger. In deze dienst is er gelegenheid om onze doop te gedenken en te vernieuwen. Wilt u voor deze viering uw liedboek meenemen?

Deze diensten beginnen allemaal om 19.30 uur.

Op zondagochtend heel vroeg om 6 uur is er een Paasdageraadsviering in de Opstandingskerk in Rijsoord, een ingetogen viering. Om 6.15 uur gaan we naar een plek waar we de zon zien opkomen, daar wordt het Paasevangelie gelezen en er wordt een lied gezongen. Daarna viert elke kerk in het eigen ge-bouw de Paasdienst.

U kunt de diensten beluisteren via internet:A:

Voor de Levensbron is het adres www.kerkomroep.nl,
voor de Christus is Koningkerk en
voor de Opstandingskerk is het adres: www.kerkdienstgemist.nl.