Bij de diensten december 2017

Zondag 24 december 2017 09.30 uur, 4e advent
’s Morgens is er om half 10 de gewone kerkdienst waarin we de 4e Adventzondagmogen vieren. 

Kerstavond 24 december 19.00 uur
De Kerstavonddienst vieren we samen met de gemeenteleden van de Irenekerk. Het is fijn is dat we deze dienst samen (PG Bolnes en Irenekerk) mochten voorbereiden. Er is een liturgie maar u hebt wel uw Liedboek nodig. Als u op deze avond vervoer nodig heeft, kunt u dat nog aanvragen. U bent van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Het thema deze avond is “Een engel heeft de toon gezet”.
Een klein aantal zangers zal enkele liederen uit het kleine Kerstoratorium van Huub Oosterhuis ten gehore brengen bij de teksten van het Kerstevangelie: ‘De Koning van vrede is geboren en is Lichtbrenger in het duister!’ Dat licht schijnt voor ieder van ons en daarom mogen wij, staande in een kring, het licht aan elkaar doorgeven en meenemen als wij de kerk verlaten. Na afloop van de dienst kunnen wij elkaar gezegende, mooie Kerstdagen wensen tijdens het nuttigen van  koffie, thee en kerstbrood.

Kerstmorgen 25 december
De voorganger is ds. Pullen en de sopraan Muriëlle Jonk zal enkele liederen zingen. Er is deze dienst geen liturgie, neemt u uw Liedboek mee? 

Oudejaarsdienst
Er is op 31 december alleen ’s morgens een gezamenlijke dienst in De Levensbron, samen met de gemeenteleden van de Levensbron en de Irenekerk. Als u nog geen vervoer heeft, kunt u dat nog aanvragen. ’s Avonds is er dus geen dienst in onze kerk.

Nieuwjaarsmorgen
De nieuwjaarsmorgendienst houden we op zondag 7 januari. Na het ‘gelukkig nieuwjaar wensen’ en koffiedrinken in de zaal begint de dienst om 10 uur. De zaal is vanaf 9 uur open en de koffie staat klaar.