Bezoek aan de Pauluskerk

De diaconie van de Levensbron organiseert op zondagmiddag 19 mei a.s. een excursie naar de Pauluskerk te Rotterdam. Na de thema-avond van vorig jaar zijn wij uitgenodigd om daar ter plaatse een kijkje te komen nemen bij het mooie maar vaak ook moeilijke werk wat daar verricht wordt. De uitnodiging is bedoeld voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Deze activiteit wordt ook mede namens de andere SARI-diaconieën georganiseerd en biedt zo tevens een mooie gelegenheid om met elkaar wat nader kennis te maken. Het is de bedoeling dat we met eigen auto’s naar Rotterdam gaan en zoveel mogelijk met elkaar meerijden. We vertrekken om 14.30 uur vanaf de parkeerplaats naast de Levensbron en het gebouw van GOED aan de Jan Luijkenstraat 10 te Ridderkerk. U of jij kunt zich het beste aanmelden voor deze (gratis) excursie via het mailadres diaconie@levensbron.nl of via een van de diakenen. Wij hopen op een mooie opkomst !

Namens de SARI-diaconieën, Nico Los

PS: Wilt u bij uw aanmelding aangeven of en zo ja hoeveel personen met u mee kunnen rijden, of dat u zelf geen vervoer beschikbaar heeft?