Afgelast: Groothuisbezoeken 2020

Bouwstenen voor de groothuisbezoeken zijn ontmoeting, bezinning en zorg voor elkaar. De dat waarop u in de kerk welkom bent voor zo’n gesprek:

 • Maandag 16 maart, 10.00 tot 12.00 uur
 • Dinsdag 17 maart, 13.30 tot 15.30 uur
 • Maandag 23 maart, 19.30 tot 21.30 uur
 • Dinsdag 24 maart, 10.00 tot 12.00 uur.

Voorwerk. Het groothuisbezoek vraagt geen studie, maar het is wel een goed idee om vooraf thuis het verhaal van Jona eens door te lezen. De vertaling doet er minder toe, het gaat om het geheugensteuntje. Voorafgaande aan het gesprek geven degenen die de gesprekken leiden (ouderlingen) kort wat informatie bij het Bijbelboek Jona.

Beelden voor gesprek. Als we ons spiegelen aan het verhaal van Jona komen er prikkelende beelden tevoorschijn:

 • “Kom op, je kan het”
 • “Angst en vertrouwen tijdens de storm”
 • “Nood leert bidden”
 • “Boosheid en ergernis om God”
 • “Er gaat een licht op in het donker”
 • “God redt de wereld”
 • “Humor helpt”

Aan het denken gezet. Misschien wekt een van deze zinnen een ervaring bij u op die u wilt delen met anderen. Of heeft u er in de media of in de dagelijkse praktijk iets van gezien wat u aan het denken heeft gezet. En… als daar een voorwerp, een tekst of een foto bij hoort, neem die dan gerust mee. Dat laatste hoeft natuurlijk niet, maar het mag!