Adoptiezaterdag

Adoptiezaterdag voor bewoners Asielzoekerscentrum Beverwaard.

Op zaterdagmiddag 27 januari 2018 zal onze kerk open staan voor de bewoners van het AZC Beverwaard. Bewoners van het AZC die dat willen, kunnen deze middag praten, koffie drinken, creatief bezig zijn, spelletjes doen etc.

Deze middag zijn o.a. chauffeurs nodig die de mensen  om ca. 14.00 uur van het AZC naar de kerk willen brengen en om ca. 16.00 uur weer terug. En ook leden van de gemeente die gastheer of gastvrouw willen zijn!

U kunt zich alvast aanmelden bij Dirk Ketting of Rien Verwijs.   
Als er op u een beroep wordt gedaan ons te helpen die middag, hopen we dat u positief zult reageren.