Actie Kerkbalans

Op zaterdag 21 januari gaat de jaarlijkse actie Kerkbalans van start.
Dit is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke en de Protestantse Kerk van Nederland. Jaarlijks vragen zij de leden van deze kerken in de tweede helft van januari om een financiële bijdrage voor hun eigen plaatselijke kerk. Ook u zullen we dit jaar weer benaderen en we hopen van harte dat u loyaal mee zult doen. 

Het thema van de actie is dit jaar: “Mijn kerk verbindt”. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. 

De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari. In de eerste week komen leden van het College van Kerkrentmeesters en andere medewerkers bij u langs om u een brief te overhandigen met een antwoordstrook waarop u uw bijdrage voor het jaar 2017 kunt aangeven. Na een aantal dagen wordt uw reactie weer bij u opgehaald.