40-dagentijd 2020

In de 40-dagentijd staan we stil bij het lijden van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood. Jezus riep: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. 

Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen. Daarom staan we op en komen we samen in actie. We bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden.

Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Sta op!

 

Bij de laatste Kerk aan de Maas heeft u het 40-dagenboekje 2020 ontvangen, met als thema: “Mens, waar ben je?” 

Het thema is ontleend aan de Hongerdoek van dit jaar, gemaakt door de Duitse kunstenaar Uwe Appold. Vanuit verschillende invalshoeken is dit uitgewerkt met teksten, liederen, gebeden en een leesrooster voor iedere dag. Wil u meer weten over de Hongerdoek? Op 12 maart is hier een informatieavond over.

Een indrukwekkend Hongerdoek met weekthema’s die ons tot nadenken zetten. Stilstaan bij vragen als: God, waar ben je? Mens, waar ben je? Mens, wie ben je? Mens, waar is je zuster, je broeder? Mens, waar sta je voor? Mens, waarvoor kom je in actie? Mens, zie je toekomst?

Vanuit verschillende invalshoeken is dit uitgewerkt met teksten, liederen, gebeden en een leesrooster voor iedere dag. Naast de mooie teksten zijn er ook diverse activiteiten. Zij staan, met alle informatie erbij, vermeld in het boekje.