40-dagenboekje 2019 'Een nieuw begin'

Ook dit jaar hebben de samenwerkende Ridderkerkse kerken alsmede de Groene Tuinkerk en de rk parochie Emmaüsgangers in Rotterdam-IJsselmonde een kalender/boekje voor de 40-dagentijd samengesteld. Het thema voor 2019 is “Een Nieuw Begin”, ons aangereikt door Kerk in Actie. Vanuit verschillende invalshoeken is dit uitgewerkt met teksten, liederen, gebeden en een leesrooster voor iedere dag. Naast de mooie teksten zijn er ook diverse activiteiten die we graag onder uw aandacht brengen. Zij staan, met alle informatie erbij, vermeld in het boekje. 

Solidariteitsmaaltijden zijn er op 4 dinsdagen in de rk parochie Emmaüsgangers, Rotterdam IJsselmonde. In Bolnes is de sobere maaltijd op 29 maart, voorafgaand aan het vrijdagavondgebed.

Vrijdagavondgebeden: Op deze vrijdagavonden staat ook het thema “Een Nieuw Begin” centraal. Tijdens deze avondgebeden zijn er momenten van stilte en gebed en overdenken we passende Bijbelteksten rond het thema. Elke avond zijn we te gast in een andere kerk. De vieringen duren circa 30 minuten, waarna u nog even na kunt praten bij de koffie/thee. 
Als collectedoel tijdens de avondgebeden is dit jaar gekozen voor House of Hope. Dit is een sociaal initiatief op Rotterdam-Zuid, waar honderden vrijwilligers en wijkbewoners zich inzetten, onder leiding van een klein team professionals, voor een betere wijk. ‘Meer leven in de wijk’ is de slogan. House of Hope is er voor alle wijkbewoners. Zij bieden activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen. Het is een ‘huis’ dat open staat voor alle volken, culturen en leeftijden.

Het 40-dagenboekje heeft u ontvangen bij Kerk aan de Maas, hierin staan alle activiteiten en aanvangstijden.