100 jaar Irenekerk

Op zondag 18 november hoopt de Protestantse Gemeente Irenekerk haar 100-jarig bestaan te vieren. In verband hiermee worden in de komende tijd diverse activiteiten en bijzondere kerkdiensten georganiseerd. 

Oudheidkamer Op zaterdag 6 oktober om 14.00 uur zal in de Oudheidkamer, Kerksingel 26, Ridderkerk een tentoon-stelling worden geopend over de geschiedenis van de Irenekerkgemeente.  

Boekje Vanwege het jubileum wordt door de Historische Vereniging Ridderkerk een boekje uitgegeven: Honderd jaar Irenekerk …… eeuwfeest van een Ridderkerkse geloofsgemeenschap met een menselijk gezicht.

Preek van de leek Op zondag 28 oktober om 10.00 uur zal de ‘Preek van de leek’ worden verzorgd door de burgemeester, mevrouw Anny Attema. 

Voorstelling Op vrijdag 2 november om 20.00 uur wordt een solovoorstelling gegeven door verhalenvertelster Pauline Seebregts. Zij laat zich hierbij inspireren door het Bijbelboek Esther. 

Kerk op de catwalk’ is de titel van de voorstelling, die op zaterdag 17 november om 14.00 uur wordt gegeven. Hierbij wordt predikantenkleding door de eeuwen heen geshowd en het daarbij behorende verhaal verteld door de initiatiefnemer, mevrouw Carla Zuidema uit Ugchelen. 

Feestelijke dienst Last but not least is op zondag 18 november om 09.30 uur een feestelijke dienst, waaraan muzikaal wordt meegewerkt door een zanggroep o.l.v. Herman Houweling en de hoboïst Theo-Hans Kuijvenhoven, samen met de organist Jan Huizer. Voorganger ds. Pieter Taselaar. Het aanvangstijdstip is vroeger dan gebruikelijk, daar de dienst wordt uitgezonden door Radio Ridderkerk.
U bent bij deze bijeenkomsten en de kerkdiensten in de Irenekerk van harte welkom.