Dag van de Mantelzorg 10 november 26 oktober 2017

Een mantelzorger zet zich langdurig in voor een naaste die langdurig ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Deze zorg is vaak intensief. Mantelzorgers krijgen hiervoor niet betaald…

Lees verder »

Samenzangavond Werkvisie de Hoop 22 september 2017

D.V. Vrijdag 6 oktober Samenzangavond Werkvisie De Hoop

Lees verder »

Vredesweek 2017 15 september 2017

In de Vredesweek is de landelijke collecte bestemd voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk het Vredeswerk van Ker…

Lees verder »

Afronding diaconaal project SAVE 14 september 2017

Vorig jaar, met de startzondag, is de diaconie gestart met een jaarproject. De diaconie had uit het doolhof van projecten gekozen voor SAVE van Kerk in Actie. Het is een organisati…

Lees verder »

Bezinningsconcert 14 september 2017

Op vrijdag 29 september om 20.00 uur is er in Schiedam een bezinningsconcert met het Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu, onderleiding van dirigent Bert Noteboom. Sprekers zijn Ds.…

Lees verder »